2007-12-28 - TUSSENVONNIS BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT BEEINDIGING MAATSCHAP; SCHADEVERGOEDING; VERLOSKUNDIGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

07/15

Scheidsgerecht bevoegd in geschil tussen maatschap en lid van de maatschap. Arbeidsongeschiktheid geen reden voor beëindiging maatschap, daar er geen sprake is van voortdurende arbeidsongeschiktheid. Ontbinding maatschap wegens gewichtige reden, nu de verhoudingen ernstig verstoord zijn. Vergoeding goodwill. Geen verdere vergoeding van gestelde schade.

Bijlage:PDF TUSSENVONNIS BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT BEEINDIGING MAATSCHAP; SCHADEVERGOEDING; VERLOSKUNDIGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID