2007-06-13 - 0618 EINDVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST

06/18

Ziekenhuis X heeft de toelatingsovereenkomst met een bij haar werkzame medisch specialist, een kaakchirurg, opgezegd vanwege onjuist declareren alsmede medisch-inhoudelijk en communicatief tekortschieten. De kaakchirurg bestrijdt de opzegging en vordert een verklaring voor recht dat de opzegging niet had mogen plaatsvinden alsmede schadevergoeding. Zijn vordering wordt afgewezen. Weliswaar zijn het medisch-inhoudelijk disfunctioneren en tekortschieten in bejegening en communicatie niet komen vast te staan, wel is aannemelijk geworden dat de kaakchirurg onjuist heeft gedeclareerd. De verwijten zijn ernstig en vinden grond in de feiten en omstandigheden. De tariefbeschikking op grond waarvan tarieven voor verrichtingen in rekening worden gebracht is helder, de declararatiesystematiek van kaakchirurgen is sinds jaar en dag bekend en niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Het ziekenhuis had er zonder meer op mogen vertrouwen dat de kaakchirurg overeenkomstig de daarvoor geldende regels zou declareren. Nu uit onderzoek onomstotelijk is gebleken dat hij dat stelselmatig niet heeft gedaan heeft het ziekenhuis de toelatingsovereenkomst met onmiddellijke ingang mogen opzeggen. De reconventionele vordering tot schadevergoeding van het ziekenhuis wordt toegewezen nu aannemelijk is dat het ziekenhuis door toedoen van de kaakchirurg de ten onrechte ontvangen vergoedingen zal moeten restitueren.

Bijlage:PDF 0618 EINDVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST