2007-11-15 - 0702 VONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST FUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALIST GETUIGENBEWIJS

07/02

Vordering tot nietigverklaring van de opzegging van de toelatingsovereenkomst strandt, daar de medisch specialist door disfunctioneren van de medisch specialist, anders dan medisch-inhoudelijk, en door onoorbaar optreden van de medisch specialisten jegens diverse verpleegkundigen. Getuigenbewijs toegelaten.

Bijlage:PDF 0702 VONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST FUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALIST GETUIGENBEWIJS