2014-03-06 - 13/47 AFWIJZING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

13/47

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst kinderarts afgewezen wegens ontbreken gestelde dringende reden en ontbreken (voldoende) gewichtige redenen, ook gelet op het grote belang van verweerster bij voortzetting van het dienstverband. Wel problemen, maar maatregelen van geringer gewicht zijn de afgelopen jaren niet getroffen en ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt als te zwaar beoordeeld. Bovendien worden de problemen met een ontbinding niet opgelost.

Bijlage:PDF 13/47 AFWIJZING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST