2014-02-17 - 14/05KG REIKWIJDTE ARBITRAAL BEDING IN TOELATINGSOVEREENKOMST.

14/05KG

Vordering tot rectificaties onrechtmatige negatieve uitlatingen in de pers en verbod op verdere negatieve uitlatingen. Het Scheidsgerecht verklaart zich onbevoegd. Beoordeling dat dit geschil, mede gezien het eindvonnis van het Scheidsgerecht van 31 december 2013, niet (meer) geacht kan worden rechtstreeks voort te vloeien uit de toelatingsovereenkomsten, zodat het arbitraal beding in die toelatingsovereenkomsten toepassing mist.

Bijlage:PDF 14/05KG REIKWIJDTE ARBITRAAL BEDING IN TOELATINGSOVEREENKOMST.