2014-07-22 - 14/09 SCHEIDSGERECHT ONBEVOEGD. GEEN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE. GEEN (STILZWIJGENDE) TOELATINGSOVEREENKOMST

1409

Scheidsgerecht onbevoegd. Geen schriftelijke toelatingsovereenkomst of schriftelijke overeenkomst tot arbitrage tussen de leden van de maatschap en de stichting. De maatschap heeft zich op het standpunt gesteld dat tussen haar leden en de stichting een rechtsverhouding bestaat die als een stilzwijgend tot stand gekomen toelatingsovereenkomst moet worden gekwalificeerd, waarvan de inhoud wordt bepaald door de successieve Model Toelatingsovereenkomsten inclusief de daarin opgenomen overeenkomst tot arbitrage voor het Scheidsgerecht. Niet kan worden aangenomen dat sprake is van een stilzwijgende toelatingsovereenkomst. Er zal in voldoende mate van een bedoeling van de partijen daartoe moeten blijken. Daarvan is hier niet gebleken. 

Bijlage:PDF 14/09 SCHEIDSGERECHT ONBEVOEGD. GEEN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE. GEEN (STILZWIJGENDE) TOELATINGSOVEREENKOMST