2014-04-03 - 13/41 HONORARIUM-VERDEELAFSPRAKEN

13/41

Eisers, allen specialist bij de stichting en lid van de Vereniging Medische Staf (VMS) en de stafmaatschap, zijn jegens de stichting gebonden aan de tussen de stichting en de stafmaatschap gemaakte honorarium-verdeelafspraken en de stichting kan daarvan zonder toestemming van de stafmaatschap niet afwijken. Eisers zullen hun bezwaren tegen die overeenkomst in een arbitrage tegen de stafmaatschap aan de orde moeten stellen. Volgt afwijzing vorderingen ter zake. Ook de subsidiaire vordering van eisers dat de stichting opnieuw met hen in onderhandeling moet treden over een nieuwe toelatingsovereenkomst, waarover de stichting al overeenstemming heeft bereikt met de VMS maar welke nieuwe toelatingsovereenkomst eisers niet wensen te aanvaarden, wordt afgewezen.

Bijlage:PDF 13/41 HONORARIUM-VERDEELAFSPRAKEN