2014-07-11 - 14/19KG PRAKTIJK VAN EISER ALS ANESTHESIOLOOG/PIJNSPECIALIST NA EIGEN OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR ZIEKENHUIS WAARGENOMEN EN NA TWEE JAAR WAARNEMING NOG NIET VERKOCHT.

14/19KG

Vordering van eiser om afgifte van allerlei financiële en administratieve gegevens van de praktijk over de periode 2012-2014 ten behoeve van opvolging afgewezen, evenals de vordering van eiser tot een verbod aan de stichting om een anesthesioloog/pijnspecialist toe te laten of in dienst te nemen zonder afspraken met eiser over een goodwillsom. Vordering tot betaling van door de stichting zelf opgegeven bedrag aan nog verschuldigd honorarium over 2012 toegewezen. Compensatie van kosten.

Bijlage:PDF 14/19KG PRAKTIJK VAN EISER ALS ANESTHESIOLOOG/PIJNSPECIALIST NA EIGEN OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR ZIEKENHUIS WAARGENOMEN EN NA TWEE JAAR WAARNEMING NOG NIET VERKOCHT.