2014-04-17 - 13/33 TOELATINGSOVEREENKOMST, BELEID ZIEKENHUIS AANTAL FORMATIEPLAATSEN

nr. 13/33

Vordering tot vernietiging besluit handhaving formatie in huidige vorm. Bij de beoordeling hiervan moet worden vooropgesteld dat het in beginsel aan de Raad van Bestuur van de stichting is het strategisch beleid van het ziekenhuis te bepalen en de financiële en organisatorische kaders vast te stellen. Het spreekt voor zich dat de Raad van Bestuur bij het te bepalen beleid mede de gerechtvaardigde belangen van tot het ziekenhuis toegelaten medisch specialisten dient te betrekken. De afwegingen die de Raad van Bestuur binnen deze kaders heeft gemaakt, lenen zich slechts voor een beperkte toetsing door het Scheidsgerecht.

 

Bijlage:PDF 13/33 TOELATINGSOVEREENKOMST, BELEID ZIEKENHUIS AANTAL FORMATIEPLAATSEN