2014-09-17 - 14/12 ONRECHTMATIGHEID AANWIJZING (OP GROND VAN TOELATINGSOVEREENKOMST). NON-ACTIEFSTELLING. SCHADE.

14/12

Algeheel verbod aan eiseres om patiëntcontacten te hebben. Dit vormt de kern van de werkzaamheden van eiseres en ook de kern van haar toelating als medisch specialist. In de praktijk kwam dit verbod neer op een non-actiefstelling. Het Scheidsgerecht komt tot het oordeel dat verweerster, door zonder documentatie over werkelijke calamiteiten en zonder eiseres de gelegenheid te hebben gegeven te reageren op het voornemen tot het treffen van de maatregel in kwestie, in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld door haar terstond en voor mogelijk langere tijd – immers in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek waarvoor nog opdracht moest worden gegeven – alle patiëntcontacten te ontnemen.

Bijlage:PDF 14/12 ONRECHTMATIGHEID AANWIJZING (OP GROND VAN TOELATINGSOVEREENKOMST). NON-ACTIEFSTELLING. SCHADE.