2014-03-06 - 13/48 AFWIJZING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

13/48

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst kinderarts afgewezen wegens ontbreken (voldoende) gewichtige redenen, ook gelet op het grote belang van verweerster bij voortzetting van het dienstverband. Wel problemen, maar maatregelen van geringer gewicht zijn de afgelopen jaren niet getroffen en ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt als te zwaar en dus disproportioneel beoordeeld. Ontbinding is ook geen voorwaarde voor structurele verbetering van de situatie. Betekenis negatieve adviezen overige kinderartsen en stafbestuur.

Bijlage:PDF 13/48 AFWIJZING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST