2014-07-07 - 14/10 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. REGISTRATIE

nr. 14/10

Uit de aard van de toelatingsovereenkomst volgt dat een medisch specialist wiens inschrijving als zodanig in het voor zijn specialisme bestaande register is vervallen of dreigt te vervallen, het bestuur van zijn ziekenhuis – in dit geval: de raad van bestuur van verweerster – daarvan in kennis behoort te stellen. De hoedanigheid van (geregistreerd) medisch specialist is immers essentieel voor het bestaan en voortbestaan van de overeenkomst. Het is bij uitstek de medisch specialist zelf die zicht heeft en moet hebben op zijn registratie.

Bijlage:PDF 14/10 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. REGISTRATIE