2014-11-28 - 14/28KG Vordering tot schadevergoeding afgewezen. Geschil over afrekening. Mogelijk aankomend faillissement stichting.

In de bodemprocedure zal verder moeten worden vastgesteld of eiser nog enige vordering op de stichting heeft ter zake hiervan. De stichting heeft overigens een vorm van zekerheid gesteld door het gevorderde bedrag van € 21.595,52 te storten op de derdengeldrekening van haar raadsman die heeft verklaard dat het geld daar blijft staan totdat in de bodemprocedure is beslist. Weliswaar zijn er tekenen dat de stichting financieel in zwaar weer verkeert, maar dat kan niet tot een ander oordeel leiden.

Bijlage:PDF 14/28KG Vordering tot schadevergoeding afgewezen. Geschil over afrekening. Mogelijk aankomend faillissement stichting.