2014-01-07 - 13/35 RECHTSGELDIGE OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST.

13/35

Bij een rechtsgeldige opzegging waarbij de contractuele termijn van zes maanden in acht is genomen, bestaat geen grond voor toekenning van schadevergoeding behoudens bijzondere omstandigheden die erop wijzen dat van de redenen die tot de opzegging hebben geleid, ook aan verweerster een verwijt kan worden gemaakt of voor haar risico komt.

Bijlage:PDF 13/35 RECHTSGELDIGE OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST.