2014-02-27 - 14/07 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST DIRECTEUR ZORGORGANISATIE WEGENS GEWICHTIGE REDENEN

14/07

Als ontbindingsvergoeding aanspraak op de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde wachtgeldregeling tot een maximum totaalbedrag aan wachtgelduitkeringen van € 175.000,-- bruto.

Proceskosten Scheidsgerecht voor rekening van de Stichting en voor het overige compensatie van kosten.

Bijlage:PDF 14/07 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST DIRECTEUR ZORGORGANISATIE WEGENS GEWICHTIGE REDENEN