2023-06-21 - KG 23/05

Kort geding: vordering tot opheffing van de op non-actiefstelling van eiser en toelating tot zijn werkzaamheden afgewezen. Hoewel vraagtekens worden geplaatst bij het besluit tot op non-actiefstelling valt de belangenafweging in het nadeel van eiser uit. Verweerster moet de kosten van het Scheidsgerecht dragen.

Bijlage:PDF KG 23/05