2023-02-15 - 22/13

Afwikkeling maatschap na beëindiging lidmaatschap 2017. Beroep op rechtsverwerking afgewezen. Verplichting tot betaling van goodwill, uitbetaling kapitaalrekening en (gewone) wettelijke rente. Onrechtmatige opzegging, vordering tot schadevergoeding afgewezen.

Bijlage:PDF 22/13