2023-04-06 - 23/01

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen.

Niet, althans onvoldoende, is gebleken is dat verweerder in heldere bewoordingen duidelijk is gemaakt welk gedrag concreet verbetering behoefde, niet gebleken is dat hij daarop meermalen is aangesproken en niet gebleken is dat hij niet bereid was te verbeteren of dat verbetering uitgesloten was. Verweerder had dan ook in de gelegenheid gesteld moeten worden om (eventuele) gebleken gedragsproblemen in een verbetertraject aan te pakken. Geen methoden zijn beproefd om de verhoudingen te herstellen en niet kan worden gezegd dat de verhoudingen duurzaam en ernstig zijn verstoord.

Bijlage:PDF 23/01