2015-07-30 - 14/25

Onzorgvuldige en voor onjuiste lezing vatbare vermelding van de bezoldiging van eiser in het Jaarverslag 2013 van de Stichting leidt tot veroordeling van de Stichting om een brief met rectificerende uitleg te sturen aan Abvakabo FNV, en tot vergoeding van een beperkt bedrag aan materiële schade aan eiser. De vorderingen van eiser tot rectificatie van het Jaardocument 2013 zelf van de Stichting en tot vergoeding van immateriële schade worden afgewezen.
Op pagina 24 van het Jaarverslag 2013 van de Stichting Inovum is melding gemaakt van betalingen aan de heer Schimmel van € 151.383,- en van € 207.000,-. Deze vermelding kon naar het oordeel van het Scheidsgerecht de onjuiste indruk wekken dat de heer Schimmel deze bedragen in 2013 heeft verdiend of als ontslagvergoeding heeft meegekregen. Mededelingen van deze strekking zijn geplaatst in de publicatie (2014) van Abvacabo FNV genaamd Actiz 50 over “teveelverdieners in de zorg”. In werkelijkheid betrof het eerst vermelde    bedrag zijn salaris over 2013 en het tweede bedrag het totaal van zijn salaris over de maanden januari en februari 2014 en wachtgeld over een periode tot in 2015.

Bijlage:PDF 14/25