2015-02-25 - 14/17 faillissement, pre-pack, overgang van onderneming, kennelijk onredelijk ontslag, opvolgend werkgeverschap, bevoegdheid Scheidsgerecht bij complex juridisch vraagstuk

14/17

Geen aanwijzing dat partijen met de ruime arbitrageclausule juridisch complexe geschillen met grote financiële en maatschappelijke belangen hebben willen uitzonderen van arbitrage. Scheidsgerecht bevoegd. De verkoop van de activa vanuit de failliete boedel hield mede de liquidatie van het vermogen van de failliet ten behoeve van de schuldeisers in. Dit brengt mee dat de regels voor overgang van onderneming niet van toepassing zijn. Geen overgang van onderneming. Geen misbruik van faillissement. Geen opvolgend werkgeverschap omdat niet aan het "zodanige banden" criterium is voldaan.

Bijlage:PDF 14/17 faillissement, pre-pack, overgang van onderneming, kennelijk onredelijk ontslag, opvolgend werkgeverschap, bevoegdheid Scheidsgerecht bij complex juridisch vraagstuk