2009-09-04 - ZIEKENHUIS, ZBC, SAMENWERKING, BELANGEN MEDISCH SPECIALISTEN, VRIJGEVESTIGDEN ONTVANKELIJK, SPECIALIST IN LOONDIENST NIET-ONTVANKELIJK, VOORLOPIGE VOORZIENING

09/13KG

Ziekenhuis wil met het oog op verbetering van haar (financiële) positie samenwerking aangaan met een ZBC en sluit daartoe een overeenkomst van dienstverlening. Dit zou inhouden dat orthopeden vanuit het ZBC in het ziekenhuis werkzaamheden gaan verrichten. De aan het ziekenhuis verbonden vrijgevestigde specialisten vragen gerechtvaardigd aandacht voor hun belangen. Zij kunnen echter niet afdwingen dat zij financieel in de samenwerking tussen het ziekenhuis en het ZBC kunnen participeren. Het ziekenhuis wordt veroordeeld om de tenuitvoerlegging van die overeenkomst tijdelijk op te schorten. De specialist die in loondienst is wordt niet ontvankelijk verklaard.

Bijlage:PDF ZIEKENHUIS, ZBC, SAMENWERKING, BELANGEN MEDISCH SPECIALISTEN, VRIJGEVESTIGDEN ONTVANKELIJK, SPECIALIST IN LOONDIENST NIET-ONTVANKELIJK, VOORLOPIGE VOORZIENING