2009-09-01 - MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG JEGENS PATIËNTE, OP NON-ACTIEFSTELLING, VOORLOPIGE VOORZIENING

09/18KG

Medisch specialist wordt beschuldigd van het aangaan van een affectieve relatie met een patiënte. Hij wordt direct op non actief gesteld. Deze maatregel is onvoldoende gemotiveerd en voorts procedureel onzorgvuldig opgelegd. Omdat is komen vast te staan dat de specialist ontoelaatbaar heeft gehandeld, wordt zijn vordering strekkend tot rehabilitatie en schadevergoeding afgewezen. De vordering tot onmiddellijke opheffing non-actiefstelling wordt toegewezen en het ziekenhuis wordt bevolen specialist weer tot zijn normale werkzaamheden toe te laten.

Bijlage:PDF MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG JEGENS PATIËNTE, OP NON-ACTIEFSTELLING, VOORLOPIGE VOORZIENING