2009-10-02 - MEDISCH SPECIALIST, DISFUNCTIONEREN, OPENBAARMAKING ONDERZOEKSRAPPORT, PUBLICITEIT, SCHADE, VOORLOPIGE VOORZIENING

09/23KG

Medisch specialist is onderwerp van onderzoek naar zijn functioneren naar aanleiding van mortaliteitscijfers en klachten. Het rapport bevat negatieve conclusies. Het handelen van de specialist is onderwerp van media-aandacht. Het ziekenhuis is voornemens een persconferentie te geven en de inhoud van het rapport openbaar te maken. De specialist vordert een verbod tot openbaarmaking, wijzend op de onderzoeksopdracht, zijn recht op verweer tegen de inhoud van het rapport, zijn privacy en de te verwachten schade als gevolg van de publiciteit. Hij heeft zijn praktijk neergelegd en acht daarom het belang van openbaarmaking ondergeschikt aan zijn belangen. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen, nu in de onderzoeksopdracht uitdrukkelijk is opgenomen dat het rapport niet bestemd is om openbaar gemaakt te worden. Volledige openbaarmaking van het rapport zou daarmee in strijd zijn en wordt bovendien niet noodzakelijk geacht voor adequate voorlichting aan patiënten en de pers. Streven naar openheid jegens alle belanghebbenden is legitiem, maar mag geen onevenredig gevolg hebben voor de specialist. Beslist wordt dat de samenvatting en de conclusies van het onderzoeksrapport openbaar gemaakt mogen worden.

Bijlage:PDF MEDISCH SPECIALIST, DISFUNCTIONEREN, OPENBAARMAKING ONDERZOEKSRAPPORT, PUBLICITEIT, SCHADE, VOORLOPIGE VOORZIENING