2009-04-07 - TUSSENVONNIS WISSELING VAN MAATSCHAP, OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, GEEN ZELFSTANDIGE PRAKTIJKUITOEFENING IN ZIEKENHUIS

08/31

Medisch specialist wenst de samenwerking binnen maatschap chirurgie te beëindigen en over te stappen naar de maatschap orthopedie met medeneming van zijn praktijk. Hij heeft daartoe zijn maatschapsovereenkomst opgezegd. Het daartegen gemaakte bezwaar van de maatschap is aanhangig in andere arbitrageprocedure. Ook het stafbestuur heeft bezwaar tegen gang van zaken. Bemiddeling tussen partijen vanuit het ziekenhuis leidt niet tot succes. De toelatingsovereenkomst wordt opgezegd vanwege het ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst. Zelfstandige praktijkvoering binnen ziekenhuis acht het ziekenhuis onverantwoord. Geoordeeld wordt dat de eis dat er een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst moet zijn redelijk is gelet op de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis voor verantwoord niveau van patiëntenzorg. Het ontbreken ervan is een grond voor opzegging van de toelatingsovereenkomst. De opzegging is niet als onrechtmatig aangemerkt. Intussen was de specialist in een ander ziekenhuis gaan werken. Zijn praktijk is deels overgenomen door de maatschap orthopedie, zonder dat afspraken zijn gemaakt over de goodwill. Bij die overnameovereenkomst was het ziekenhuis ook partij. Geoordeeld wordt dat het ziekenhuis daarbij de belangen van de specialist onvoldoende heeft betrokken. Of er grond is voor vergoeding aan de specialist is nog onvoldoende duidelijk. De beslissing wordt aangehouden.

Bijlage:PDF TUSSENVONNIS WISSELING VAN MAATSCHAP, OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, GEEN ZELFSTANDIGE PRAKTIJKUITOEFENING IN ZIEKENHUIS