2009-12-28 - NON-ACTIEFSTELLING MEDISCH SPECIALIST

09/29KG

Opzegging maatschapovereenkomst door overige maten. Opzegging ziekenhuis van de toelatingsovereenkomst en op non-actiefstelling van eiser. Voorlopige beoordeling van het besluit om eiser na opzegging van de toelatingsovereenkomst op non-actief te stellen. Aangenomen moet worden dat de samenwerking tussen eiser en de maatschap duurzaam is verstoord en sprake is van een zodanige slechte onderling verhouding dat ook op korte termijn van een vruchtbare samenwerking geen sprake kon zijn. Toelaten eiser tot zijn gewone werkzaamheden niet verantwoord in verband met de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten. Afwijzing vorderingen eiser.

Bijlage:PDF NON-ACTIEFSTELLING MEDISCH SPECIALIST