2009-10-19 - TOEKENNING COMPLEMENTAIRE BIJDRAGETOESLAG

09/03

Intensivist in dienstverband. Eiser heeft over de jaren 2002 t/m 2008 complementaire bijdragetoeslagen ontvangen van 15% per maand. Eiser stelt dat deze toeslag een vast onderdeel van zijn salaris uitmaakte. Het ziekenhuis heeft de betaling van deze toeslag beëindigd en stelt dat eiser geen recht op complementaire bijdragetoeslagen heeft nu hij geen gekwalificeerde onderwijsactiviteiten verricht. In 2002 zou de toeslag zijn toegekend omdat eiser zich zou inzetten voor een opleiding voor artsen tot intensivist in het ziekenhuis (met inachtneming van de opleidingseisen van het CCMS). Een dergelijke opleiding is er niet gekomen.
Veroordeling ziekenhuis tot betaling van de bijdragetoeslagen van 15% per maand. Arbeidsovereenkomst bevat geen aanknopingspunten voor een verband tussen het opzetten van een dergelijke opleiding en de toeslag. Ook anderszins heeft het ziekenhuis een dergelijk verband niet kunnen aantonen of aannemelijk kunnen maken. Het moet er voor worden gehouden dat de toeslag zonder nadere voorwaarden als vast werd toegekend ofwel werd toegekend voor de verantwoordelijkheden van eiser voor opleiding in algemene zin.

Bijlage:PDF TOEKENNING COMPLEMENTAIRE BIJDRAGETOESLAG