2009-03-09 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST

08/20

Stichting zegt toelatingsovereenkomst met twee specialisten op vanwege (I) samenwerkingsproblemen (II) rapport naar aanleiding van een brandweervisitatie, (III) opzegging maatschap na mislukte mediation en (IV) nader onderzoek door een externe commissie. Onderzoek en uitkomsten van onderzoek door externe commissie worden door specialisten gemotiveerd weersproken. Overige omstandigheden voldoende zwaarwegend om opzegging te rechtvaardigen. Geen schadevergoeding.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST