2009-02-10 - BEËINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST, OVERNAME PRAKTIJK, GOODWILL, SCHADEVERGOEDING

08/30

Geschil over de voorwaarden voor beëindiging toelatingsovereenkomst. Medisch specialist zou praktijk overdragen zodra er een opvolger was gevonden. Specialist komt op voornemen terug. Onvoldoende gronden om van afspraken terug te komen. Partijen zijn gehouden overeenkomstig toelatingsovereenkomst te handelen. Ziekenhuis mag medewerking specialist verlangen bij overdracht van praktijk. Vordering schadevergoeding onvoldoende toegelicht, aangehouden (zie ook 08/30-2 en 08/30 aanv.).

Bijlage:PDF BEËINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST, OVERNAME PRAKTIJK, GOODWILL, SCHADEVERGOEDING