2009-09-01 - MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, GRENDSOVERSCHRIJDEND GEDRAG JEGENS PATI√čNTE, VERZOEK TOT ONTBINDING AFGEWEZEN

09/18

Medisch specialist is een affectieve relatie aangegaan met een patiënte. Het ziekenhuis verzoekt direct ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is dat een arts zich dient te onthouden van grensoverschrijdend gedrag jegens een patiënt, ook in het geval de patiënt zelf toenaderingspogingen doet. Het ziekenhuis mag erop vertrouwen dat een arts volgens dit uitgangspunt handelt. Schending van dat vertrouwen kan grond zijn voor verbreking van de samenwerking tussen partijen. Dit is slechts anders als deze sanctie disproportioneel zou zijn. Een uitzondering is alleen aanvaardbaar als de arts de ontoelaatbaarheid van zijn handelen heeft erkend en voor herhaling niet behoeft te worden gevreesd. In dit geval is het initiatief geheel uitgegaan van patiënte, heeft de arts geen misbruik gemaakt van de afhankelijke positie van de patiënte, hetgeen maakt dat verweerder niet een vol verwijt gemaakt kan worden. Door het ziekenhuis had bovendien een zorgvuldige procedure gevolgd moeten worden, hetgeen niet is gebeurd. De handelwijze ziekenhuis is in gegeven omstandigheden disproportioneel geacht. Dat leidt tot afwijzing van het ontbindingsverzoek.

Bijlage:PDF MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, GRENDSOVERSCHRIJDEND GEDRAG JEGENS PATI√čNTE, VERZOEK TOT ONTBINDING AFGEWEZEN