2006-03-03 - EINDVONNIS SCHADEVERGOEDING VOOR MEDISCH SPECILIAST NA OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST VERZOEK TOT RECTIFICATIE AFGEWEZEN.

05/09

Zie tussenvonnis dd14-12-05. De Stichting had op het moment van opzegging van de toelatingsovereenkomst onvoldoende redenen. De Stichting heeft het beginsel van hoor en wederhoor onvoldoende in het oog gehouden. Zij heeft de medisch specialist niet de gelegenheid geboden op een minder beschadigende wijze uit haar ziekenhuis te vertrekken, terwijl die mogelijkheid wel bestond. Ze heeft aan de opzegging ruchtbaarheid gegeven op een wijze die onvoldoende rekening hield met de gevolgen ervan voor de specialist. Beëindiging van de toelatingsovereenkomst was echter uiteindelijk onvermijdelijk.

Toewijzing schadevergoeding. Verzoek tot rectificatie afgewezen.

Bijlage:PDF EINDVONNIS SCHADEVERGOEDING VOOR MEDISCH SPECILIAST NA OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST VERZOEK TOT RECTIFICATIE AFGEWEZEN.