2022-06-14 - KG 22-07

Buitenwerkingstelling toegangsontzegging, alsmede gedeeltelijke beëindiging samenwerkingsovereenkomst afgewezen. Aangenomen moet worden dat de raad van bestuur mede gegeven zijn eigen eindverantwoordelijkheid van de aanbevelingen van de Commissie van onderzoek tot een verbetertraject en ook van het Reglement mogelijk disfunctioneren kan afwijken indien daartoe voldoende zwaarwegende gronden bestaan. Het Scheidsgerecht is van oordeel dat daarvoor in de gegeven omstandigheden voldoende zwaarwegende gronden bestaan.

Bijlage:PDF KG 22-07