2022-02-07 - KG 21/15

Een medisch specialist is uit de maatschap getreden en verricht werkzaamheden elders.
De maatschap vindt dat hij met die werkzaamheden een tussen hen gesloten non-concurrentiebeding overtreedt en vordert in dit kort geding die werkzaamheden te staken, op straffe van verbeurte van een dwangsom.  
Beoordeeld wordt welk non-concurrentiebeding tussen partijen geldt en hoe dat beding moet worden uitgelegd.
Geoordeeld wordt vervolgens dat het ene deel van de werkzaamheden buiten het adherentiegebied valt en het andere deel niet-concurrerend is.

Bijlage:PDF KG 21/15