2022-05-17 - 20/11

Vonnis na deskundigenbericht over de waarde van aan eisers te vergoeden goodwill. Gangbare waardering gaat niet op.

Het Scheidsgerecht heeft de hoogte van de goodwill bepaald. Daarbij is met name rekening gehouden met het feit dat op het moment dat eisers de maatschap verlieten het voortbestaan van het ziekenhuis erg onzeker was.

Bijlage:PDF 20/11