2022-05-11 - 21/09

Beëindiging ledenovereenkomst – goodwill – kapitaalsaldo – (eisen te stellen aan een) beroep op opschortingsrecht

 

Ledenovereenkomst met coöperatie (MSB) geëindigd door ontzegging toegang ziekenhuis.
Vordering tot betaling goodwill en kapitaalsaldo jegens MSB toegewezen, beroep op opschortingsrecht door MSB ongegrond. Vordering tot betaling van kapitaalsaldo dat vermeld is in de jaarrekening van de maatschap waarvan eiser deel uitmaakt afgewezen: MSB is daarvoor niet aansprakelijk.

Veroordeling MSB in tegemoetkoming kosten juridische bijstand.

Bijlage:PDF 21/09