2022-06-14 - 21/13

Afwijzing vordering inzake tarieven onderaanneming; berekening op basis van (primair) 75% of (subsidiair) redelijk percentage van met zorgverzekeraars gecontracteerde tarieven? Verklaring voor recht bestaan vordering (teruggave) goodwill.

Bijlage:PDF 21/13