2022-03-03 - 21/12

Eiser is toegetreden tot verweerder, een maatschap van specialisten. Verweerder heeft de toetredingsovereenkomst binnen zes maanden beëindigd met een beroep op een overeengekomen kennismakingsperiode van zes maanden. Deze zaak gaat hoofdzakelijk over de vraag óf tussen partijen een kennismakingsperiode is overeengekomen. Het Scheidsgerecht is van oordeel dat dit zo is en dat de toetredingsovereenkomst (dus) rechtsgeldig is beëindigd. Het scheidsgerecht is verder van oordeel dat er geen grond is voor vergoeding van (reputatie)schade en dat verweerder terecht een bepaald bedrag op het aan eiser uit te keren winstaandeel heeft ingehouden wegens arbeidsongeschiktheid van eiser.

Bijlage:PDF 21/12