2022-02-03 - 21/08

Mogelijk disfunctioneren arts. Arts moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk disfunctioneren overeenkomstig het Reglement disfunctioneren. Omdat de arts geen lid is van het coöperatief maar een samenwerkingsovereenkomst heeft met het ziekenhuis, vindt het onderzoek in afwijking van het reglement plaats onder eindverantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Voldoende waarborgen voor een onafhankelijk en objectief onderzoek. 

Bijlage:PDF 21/08