2022-03-10 - KG 22/01

Kort geding. Eiser is oogarts, eiseres is zijn praktijkvennootschap. Eiseres was tot 1 januari 2022 lid van verweerster sub 1, een verband van de medisch specialisten die in de twee ziekenhuizen van verweerster sub 2 hun praktijken voeren. Verweersters hebben in 2021 ieder een aanwijzing aan alle oogartsen in de twee ziekenhuizen gegeven om één samenwerkingsverband van oogartsen te maken dat lid wordt van verweerster sub 1. Het samenwerkingsverband van oogartsen is tot stand gekomen en lid geworden van verweerster sub 1. Eiseres maakt daar geen deel van uit. Verweerster sub 1 heeft met het oog daarop het lidmaatschap van eiseres per 1 januari 2022 opgezegd. Eisers vorderen primair eiser tot zijn werkzaamheden toe te laten en subsidiair verweersters te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding en opschorting van het concurrentiebeding. De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht heeft zich onbevoegd verklaard te oordelen over de vorderingen die zijn gericht tegen verweerster sub 2 en de vorderingen die zijn gericht tegen verweerster sub 1 afgewezen.

Bijlage:PDF KG 22/01