2022-11-01 - 22/04

22/04

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van de g-, h- en i- grond afgewezen. Onvoldoende gebleken dat de arbeidsverhouding duurzaam en ernstig verstoord is.

Bijlage:PDF 22/04