2013-12-31 - 12/38 GOODWILL: OPVOLGING EIGEN RISICO SPECIALIST MAAR ONDER OMSTANDIGHEDEN ZORGPLICHT VAN ZIEKENHUIS; SCHADEVERGOEDING

12/38

Het feit dat geen opvolger wordt gevonden, komt in beginsel voor risico van eiser, doch dit risico houdt op als het ontbreken van een opvolger een gevolg is van omstandigheden die aan verweerster moeten worden toegerekend. Door opvolgende beslissingen van het ziekenhuis heeft het ziekenhuis in feite de regie ten aanzien van de praktijk geheel overgenomen en is het voor eiser vrijwel onmogelijk geworden van een mogelijke opvolger goodwill te bedingen. Schadevergoeding naar redelijkheid en billijkheid.

Bijlage:PDF 12/38 GOODWILL: OPVOLGING EIGEN RISICO SPECIALIST MAAR ONDER OMSTANDIGHEDEN ZORGPLICHT VAN ZIEKENHUIS; SCHADEVERGOEDING