2013-10-07 - 13/18 VORDERINGEN VAN ANESTHESIOLOOG/PIJNSPECIALIST TOT VERGOEDING VAN A) SCHADE ALS GEVOLG VAN HET ANNULEREN VAN DE PLANNEN VOOR EEN GEZAMENLIJKE PIJNKLINIEK EN B) GOODWILL ALTHANS SCHADEVERGOEDING

13/18

Vorderingen van anesthesioloog/pijnspecialist tot vergoeding van a) schade als gevolg van het annuleren van de plannen voor een gezamenlijke pijnkliniek en b) goodwill althans schadevergoeding wegens gemiste goodwill afgewezen; eerst ter zitting intrekken van omvangrijke reconventionele vordering aanleiding voor kostenveroordeling.

Uitgangspunt is dat eiser, door zelf de toelatingsovereenkomst op te zeggen en daarbij te blijven, de schade die direct of indirect daarvan het gevolg is geweest, zelf dient te dragen. Dat zou alleen anders zijn als de stichting zich zodanig onbehoorlijk tegenover eiser zou hebben gedragen dat hij in redelijkheid genoodzaakt is geweest de overeenkomst op te zeggen. Het scheidsgerecht heeft niet kunnen vaststellen dat die uitzondering zich hier voordoet, zodat de gevolgen van zijn opzegging voor rekening van eiser zelf moeten blijven. Dat betreft zowel de in zijn visie gemiste goodwill als de door hem zelf gemaakte kosten voor de ZBC-plannen. Het scheidsgerecht concludeert dat de stichting de praktijk van eiser niet heeft overgenomen maar waarneemt, terwijl evenmin gezegd kan worden dat de stichting ongerechtvaardigd is verrijkt.

Bijlage:PDF 13/18 VORDERINGEN VAN ANESTHESIOLOOG/PIJNSPECIALIST TOT VERGOEDING VAN A) SCHADE ALS GEVOLG VAN HET ANNULEREN VAN DE PLANNEN VOOR EEN GEZAMENLIJKE PIJNKLINIEK EN B) GOODWILL ALTHANS SCHADEVERGOEDING