2013-11-04 - 13/22 VEROORDELING GOODWILLBETALING DOOR KLINIEK AAN MAATSCHAP NA EINDE TOELATINGSOVEREENKOMSTEN.

13/22

Beëindiging toelating anesthesiologen omdat kliniek in nieuwe toelatingsovereenkomsten elk recht op goodwill wil uitsluiten, terwijl dat tevoren niet was overeengekomen. Berusting door anesthesiologen in beëindiging toelating. Doordat nieuwe anesthesiologen door de kliniek alleen zullen worden toegelaten op voorwaarde dat in de toelatingsovereenkomst van elk recht op goodwill wordt afgezien, zal geen enkele opvolger bereid zijn aan eisers goodwill te betalen. Het is daarom redelijk en billijk dat de kliniek, waaraan de gehele mede door eisers opgebouwde goodwill ten goede zal komen, aan eisers een vergoeding betaalt voor de door hen achter te laten praktijk. Goodwillbepaling volgens de regels van de OMS.

Bijlage:PDF 13/22 VEROORDELING GOODWILLBETALING DOOR KLINIEK AAN MAATSCHAP NA EINDE TOELATINGSOVEREENKOMSTEN.