2013-08-29 - 13/12 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

13/12

Het ziekenhuis streeft naar ontbinding van de arbeidsovereenkomst met specialisten omdat binnen de vakgroep van de specialisten ernstige samenwerkingsproblemen bestaan. Tegelijkertijd heeft het ziekenhuis een sollicitatieprocedure opengesteld voor vorming van een nieuwe vakgroep waartoe alle specialisten mogen solliciteren. Hangende de sollicitatieprocedure lopen de ontbindingsprocedures. Daartegen maken de betrokken specialisten terecht bezwaar omdat daarmee vooruitgelopen wordt op de uitkomst van de procedure terwijl bovendien de boodschap innerlijk tegenstrijdig is (moeten de specialisten nu vertrekken of mogen deze blijven?). Daarenboven kunnen individuele specialisten niet, althans zeker niet zonder meer, worden afgerekend op een collectief falen. Ontbinding geweigerd.

Bijlage:PDF 13/12 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST