2013-02-19 - 13/07 ARBEIDSOVEREENKOMST. NON-ACTIEFSTELLING.

13/07

Een afweging van de belangen van eiser en die van een goede gang van zaken in het ziekenhuis vergt dat een hervatting van de werkzaamheden door eiser voor de nog resterende kort duur waarvoor de non-actiefstelling is gegeven vooralsnog achterwege blijft. Er is aanleiding de stichting de kosten van het scheidsgerecht te laten dragen en aan eiser een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand te laten betalen, nu zij zonder voldoende zwaarwegende gronden heeft besloten tot non-actiefstelling vooruitlopend op het onderzoek naar het functioneren van eiser.

Bijlage:PDF 13/07 ARBEIDSOVEREENKOMST. NON-ACTIEFSTELLING.