2013-06-21 - 13/20 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID

13/20

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verandering van de omstandigheden door ontbreken van vertrouwen in samenwerking met verweerder. Samenwerking ernstig en duurzaam verstoord. Het ziekenhuis had als goed werkgever verweerder eerder indringend moeten waarschuwen dat hij onvoldoende functioneerde en hem in staat moeten stellen zijn gedrag te verbeteren.

Bijlage:PDF 13/20 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID