2013-05-23 - 12/28 SCHADEVERGOEDING WEGENS GEDERFDE GOODWILL

12/28

Veroordeling van verweerster tot betaling van een bedrag van € 100.000,-- aan eiser als schadevergoeding naar billijkheid wegens gederfde goodwill. Beoordeling dat eiser geen goodwill meer van een opvolger kan bedingen als gevolg van omstandigheden die deels voor zijn risico komen en voor een ander deel voor rekening van verweerster horen te komen mede omdat zij is tekortgeschoten in haar verplichting de belangen van eiser behoorlijk te behartigen. Daartegenover in reconventie bepaling dat eiser na voldoening van het in conventie toegewezen bedrag geen aanspraak meer kan maken op betaling van goodwill als bedoeld in de toelatingsovereenkomst.

Bijlage:PDF 12/28 SCHADEVERGOEDING WEGENS GEDERFDE GOODWILL