2013-10-15 - 13/37 BEVEL ONMIDDELLIJKE OPHEFFING NON-ACTIEF STELLING KORT NA AFWIJZING ONTBINDINGSVERZOEK.

13/37

Eiser is op 3 september 2013 op non actief gesteld, nadat het Scheidsgerecht op 29 augustus 2013 het verzoek van de stichting tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met eiser had afgewezen. De non-actief stelling en de daarvoor gegeven redenen verdragen zich niet met dat arbitraal vonnis. De stichting heeft in wezen geen andere omstandigheden aan de non-actief stelling ten grondslag gelegd dan die reeds in het vonnis van 29 augustus 2013 zijn gewogen en te licht bevonden. Volgt bevel onmiddellijke opheffing non-actief stelling op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de stichting in de kosten.

Bijlage:PDF 13/37 BEVEL ONMIDDELLIJKE OPHEFFING NON-ACTIEF STELLING KORT NA AFWIJZING ONTBINDINGSVERZOEK.