2013-10-15 - 13/15 VERKLARING VOOR RECHT DAT BESLUIT TOT BEËINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST NIET OP GOEDE GRONDEN IS GENOMEN EN NIET TOT BEËINDIGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST LEIDT.

13/15

Het is begrijpelijk dat de stichting in het belang van de patiëntveiligheid een einde heeft willen maken aan de lang slepende samenwerkingsproblematiek die de patiëntveiligheid in gevaar bracht. De manier waarop zij dat heeft nagestreefd door een collectieve beëindiging houdt echter onvoldoende rekening met het zwaarwegende persoonlijke belang van eiser.

Bijlage:PDF 13/15 VERKLARING VOOR RECHT DAT BESLUIT TOT BEËINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST NIET OP GOEDE GRONDEN IS GENOMEN EN NIET TOT BEËINDIGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST LEIDT.