2013-03-05 - 13/13 KG NON-ACTIEFSTELLING NA OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST KAN IN BEGINSEL ALLEEN OP GROND VAN GEBEURTENISSEN NA DIE OPZEGGING;BEVEL OPHEFFING EN BEKENDMAKING MET DWANGSOM.

13/13KG

In casu zijn de voor de non-actiefstelling aangevoerde gronden, voor zover betrekking hebbend op die latere periode, ofwel niet ernstig genoeg voor deze maatregel ofwel door eiser gemotiveerd weersproken met argumenten die niet aanstonds onaannemelijk zijn. Volgt bevel onmiddellijke opheffing van de non-actiefstelling met een forse dwangsom en bevel tot bekendmaking van dit vonnis aan alle personen of instanties aan wie de stichting mededeling van de non-actiefstelling heeft gedaan, eveneens op straffe van een dwangsom.

Bijlage:PDF 13/13 KG NON-ACTIEFSTELLING NA OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST KAN IN BEGINSEL ALLEEN OP GROND VAN GEBEURTENISSEN NA DIE OPZEGGING;BEVEL OPHEFFING EN BEKENDMAKING MET DWANGSOM.