2012-09-24 - 12/10 VORDERING TOT HET VOORTZETTEN VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST, ALTHANS ARBEIDSOVEREENKOMST MET EEN MEDISCH SPECIALIST

12/10

Met de medisch specialist is een toelatingsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan die, bij goed functioneren, voor onbepaalde tijd zou worden voortgezet. Het ziekenhuis heeft de toe-latingsovereenkomst niet voortgezet omdat de medisch specialist en de andere medisch spe-cialisten binnen de vakgroep er niet in zijn geslaagd om een maatschap te vormen terwijl de samenwerking tussen de medisch specialisten onderling ook overigens te wensen overliet. Onder die omstandigheden kan van het ziekenhuis niet worden verlangd de toelatingsover-eenkomst voort te zetten. Uitgangspunt is daarom dat ook geen grond bestaat voor vergoeding van schade. Het ziekenhuis heeft evenwel onvoldoende zorgvuldigheid betracht door te laat aan de medisch specialist te laten weten dat de overeenkomst niet zou worden voortgezet. Het ziekenhuis moet aan de medisch specialist € 28.000,-- vergoeden en daarnaast de kosten van het Scheidsgerecht.

Bijlage:PDF 12/10 VORDERING TOT HET VOORTZETTEN VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST, ALTHANS ARBEIDSOVEREENKOMST MET EEN MEDISCH SPECIALIST